Industriell automation

För att komma fram till den bästa och mest lönsamma helhetslösningen för just din produktion behöver vi förstå din verksamhet helt. Därför tar vi god tid på oss under uppstarten av ett projekt och genomför alltid tre steg; första kontakt, personligt möte samt offert och uppstart.

Efter dessa steg kommer vi kunna säga exakt vilka rutiner ni kan jobba med, och hur er logistik för tryck kan se ut. Rutiner kan handla om att minimera stopptider och sätta tidsintervall för färgbyte. Automation kan innebära en färdig automatisk tryckmaskin, hela celler eller industrirobotar.

De första tre stegen mot en industriell automation:

Första kontakt

Efter första kontakten via telefon eller mail gör vi en analys av dina specifika behov när det gäller märkning, automation och hantering, förbehandling av produkt, maskintyp etc. Analysen levereras sedan till dig för eventuella korrektioner och godkännande.

Personligt möte

Vi kommer ut till dig på plats för att studera och utvärdera din verksamhet. Tillsammans tar vi fram en helhetslösning som är skräddarsydd efter dina behov. Under mötets gång är vi lyhörda för dina önskemål och är måna om att alltid vara uppriktiga om vilken typ av automation och produkter som passar ditt område bäst. Under samarbetets gång kan du alltid vända dig till oss för konsultation eller funderingar.

Offert och uppstart

Vi tillverkar och tar fram andra komponenter i din beställning, samtidigt som vi analyserar vilka förbrukningsmaterial som kommer att behövas för att driva din verksamhet. Det kan exempelvis handla om automation i form av självgående transportsystem, eller färgtyp till tryckningen. Under projektets gång utvärderar vi också vilka förbrukningsmaterial som kommer att krävas för en mer långsiktig lösning, om det skulle önskas.

Trenger du hjelp med å finne rett trykkmaskin?